Представени са всички форми на глагола брътвя. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице брът·вя брът·вим
2 лице брът·виш брът·ви·те
3 лице брът·ви брът·вят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице брът·вих брът·вих·ме
2 лице брът·ви брът·вих·те
3 лице брът·ви брът·ви·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице брът·вях брът·вях·ме
2 лице брът·ве·ше брът·вях·те
3 лице брът·ве·ше брът·вя·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице брътвил съм брътвила съм брътвило съм брътвили сме
2 лице брътвил си брътвила си брътвило си брътвили сте
3 лице брътвил е брътвила е брътвило е брътвили са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях брътвил бях брътвила бях брътвило бяхме брътвили
2 лице беше брътвил беше брътвила беше брътвило бяхте брътвили
3 лице беше брътвил беше брътвила беше брътвило бяха брътвили


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще брътвя ще брътвим
2 лице ще брътвиш ще брътвите
3 лице ще брътви ще брътвят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм брътвил ще съм брътвила ще съм брътвило ще сме брътвили
2 лице ще си брътвил ще си брътвила ще си брътвило ще сте брътвили
3 лице ще е брътвил ще е брътвила ще е брътвило ще са брътвили


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да брътвя щяхме да брътвим
2 лице щеше да брътвиш щяхте да брътвите
3 лице щеше да брътви щяха да брътвят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм брътвил щях да съм брътвила щях да съм брътвило щяхме да сме брътвили
2 лице щеше да си брътвил щеше да си брътвила щеше да си брътвило щяхте да сте брътвили
3 лице щеше да е брътвил щеше да е брътвила щеше да е брътвило щяха да са брътвили


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице брътвял съм брътвяла съм брътвяло съм брътвели сме
2 лице брътвял си брътвяла си брътвяло си брътвели сте
3 лице брътвял (е) брътвяла (е) брътвяло (е) брътвели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице брътвил съм брътвила съм брътвило съм брътвили сме
2 лице брътвил си брътвила си брътвило си брътвили сте
3 лице брътвил (е) брътвила (е) брътвило (е) брътвили (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм брътвил била съм брътвила било съм брътвило били сме брътвили
2 лице бил си брътвил била си брътвила било си брътвило били сте брътвили
3 лице бил (е) брътвил била (е) брътвила било (е) брътвило били (са) брътвили


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да брътвя щяла съм да брътвя щяло съм да брътвя щели сме да брътвим
2 лице щял си да брътвиш щяла си да брътвиш щяло си да брътвиш щели сте да брътвите
3 лице щял (е) да брътви щяла (е) да брътви щяло (е) да брътви щели (са) да брътвят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм брътвил щяла съм да съм брътвила щяло съм да съм брътвило щели сме да сме брътвили
2 лице щял си да си брътвил щяла си да си брътвила щяло си да си брътвило щели сте да сте брътвили
3 лице щял (е) да е брътвил щяла (е) да е брътвила щяло (е) да е брътвило щели (са) да са брътвили


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих брътвил бих брътвила бих брътвило бихме брътвили
2 лице би брътвил би брътвила би брътвило бихте брътвили
3 лице би брътвил би брътвила би брътвило биха брътвили


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
брът·ви брът·ве·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род брът·вен
непълен член брът·ве·ния
пълен член брът·ве·ни·ят
женски род брът·ве·на
членувано брът·ве·на·та
среден род брът·ве·но
членувано брът·ве·но·то
множествено число брът·ве·ни
членувано брът·ве·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род брът·вил
непълен член брът·ви·лия
пълен член брът·ви·ли·ят
женски род брът·ви·ла
членувано брът·ви·ла·та
среден род брът·ви·ло
членувано брът·ви·ло·то
множествено число брът·ви·ли
членувано брът·ви·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род брът·вял
непълен член брът·вя·лия
пълен член брът·вя·ли·ят
женски род брът·вя·ла
членувано брът·вя·ла·та
среден род брът·вя·ло
членувано брът·вя·ло·то
множествено число брът·ве·ли
членувано брът·ве·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род брът·вящ
непълен член брът·вя·щия
пълен член брът·вя·щи·ят
женски род брът·вя·ща
членувано брът·вя·ща·та
среден род брът·вя·що
членувано брът·вя·що·то
множествено число брът·вя·щи
членувано брът·вя·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

брът·вей·ки