Представени са всички форми на глагола [[{{{ОСНОВНА ФОРМА}}}]]. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми

Изявително наклонение

Сегашно време

единствено число множествено число
1 лице {{{СЕГ.ВР., 1Л., ЕД.Ч.}}} {{{СЕГ.ВР., 1Л., МН.Ч.}}}
2 лице {{{СЕГ.ВР., 2Л., ЕД.Ч.}}} {{{СЕГ.ВР., 2Л., МН.Ч.}}}
3 лице {{{СЕГ.ВР., 3Л., ЕД.Ч.}}} {{{СЕГ.ВР., 3Л., МН.Ч.}}}


Минало свършено време (аорист)

единствено число множествено число
1 лице {{{МИН.СВ.ВР., 1Л., ЕД.Ч.}}} {{{МИН.СВ.ВР., 1Л., МН.Ч.}}}
2 лице {{{МИН.СВ.ВР., 2Л., ЕД.Ч.}}} {{{МИН.СВ.ВР., 2Л., МН.Ч.}}}
3 лице {{{МИН.СВ.ВР., 3Л., ЕД.Ч.}}} {{{МИН.СВ.ВР., 3Л., МН.Ч.}}}


Минало несвършено време (имперфект)

единствено число множествено число
1 лице {{{МИН.НЕСВ.ВР., 1Л., ЕД.Ч.}}} {{{МИН.НЕСВ.ВР., 1Л., МН.Ч.}}}
2 лице {{{МИН.НЕСВ.ВР., 2Л., ЕД.Ч.}}} {{{МИН.НЕСВ.ВР., 2Л., МН.Ч.}}}
3 лице {{{МИН.НЕСВ.ВР., 3Л., ЕД.Ч.}}} {{{МИН.НЕСВ.ВР., 3Л., МН.Ч.}}}


Минало неопределено време (перфект)

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице {{{МИН.НЕОПР.ВР., 1Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{МИН.НЕОПР.ВР., 1Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{МИН.НЕОПР.ВР., 1Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{МИН.НЕОПР.ВР., 1Л., МН.Ч.}}}
2 лице {{{МИН.НЕОПР.ВР., 2Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{МИН.НЕОПР.ВР., 2Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{МИН.НЕОПР.ВР., 2Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{МИН.НЕОПР.ВР., 2Л., МН.Ч.}}}
3 лице {{{МИН.НЕОПР.ВР., 3Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{МИН.НЕОПР.ВР., 3Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{МИН.НЕОПР.ВР., 3Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{МИН.НЕОПР.ВР., 3Л., МН.Ч.}}}


Минало предварително време (плусквамперфект)

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице {{{МИН.ПРЕД.ВР., 1Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{МИН.ПРЕД.ВР., 1Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{МИН.ПРЕД.ВР., 1Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{МИН.ПРЕД.ВР., 1Л., МН.Ч.}}}
2 лице {{{МИН.ПРЕД.ВР., 2Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{МИН.ПРЕД.ВР., 2Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{МИН.ПРЕД.ВР., 2Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{МИН.ПРЕД.ВР., 2Л., МН.Ч.}}}
3 лице {{{МИН.ПРЕД.ВР., 3Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{МИН.ПРЕД.ВР., 3Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{МИН.ПРЕД.ВР., 3Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{МИН.ПРЕД.ВР., 3Л., МН.Ч.}}}


Бъдеще време

единствено число множествено число
1 лице {{{БЪД.ВР., 1Л., ЕД.Ч.}}} {{{БЪД.ВР., 1Л., МН.Ч.}}}
2 лице {{{БЪД.ВР., 2Л., ЕД.Ч.}}} {{{БЪД.ВР., 2Л., МН.Ч.}}}
3 лице {{{БЪД.ВР., 3Л., ЕД.Ч.}}} {{{БЪД.ВР., 3Л., МН.Ч.}}}


Бъдеще предварително време

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице {{{БЪД.ПРЕД.ВР., 1Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР., 1Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР., 1Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР., 1Л., МН.Ч.}}}
2 лице {{{БЪД.ПРЕД.ВР., 2Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР., 2Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР., 2Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР., 2Л., МН.Ч.}}}
3 лице {{{БЪД.ПРЕД.ВР., 3Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР., 3Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР., 3Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР., 3Л., МН.Ч.}}}


Бъдеще време в миналото

единствено число множествено число
1 лице {{{БЪД.ВР. В МИН., 1Л., ЕД.Ч.}}} {{{БЪД.ВР. В МИН., 1Л., МН.Ч.}}}
2 лице {{{БЪД.ВР. В МИН., 2Л., ЕД.Ч.}}} {{{БЪД.ВР. В МИН., 2Л., МН.Ч.}}}
3 лице {{{БЪД.ВР. В МИН., 3Л., ЕД.Ч.}}} {{{БЪД.ВР. В МИН., 3Л., МН.Ч.}}}


Бъдеще предварително време в миналото

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице {{{БЪД.ПРЕД.ВР. В МИН., 1Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР. В МИН., 1Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР. В МИН., 1Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР. В МИН., 1Л., МН.Ч.}}}
2 лице {{{БЪД.ПРЕД.ВР. В МИН., 2Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР. В МИН., 2Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР. В МИН., 2Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР. В МИН., 2Л., МН.Ч.}}}
3 лице {{{БЪД.ПРЕД.ВР. В МИН., 3Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР. В МИН., 3Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР. В МИН., 3Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{БЪД.ПРЕД.ВР. В МИН., 3Л., МН.Ч.}}}


Преизказно наклонение

Сегашно време

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице {{{ПР.НАКЛ., СЕГ.ВР., 1Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., СЕГ.ВР., 1Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., СЕГ.ВР., 1Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., СЕГ.ВР., 1Л., МН.Ч.}}}
2 лице {{{ПР.НАКЛ., СЕГ.ВР., 2Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., СЕГ.ВР., 2Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., СЕГ.ВР., 2Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., СЕГ.ВР., 2Л., МН.Ч.}}}
3 лице {{{ПР.НАКЛ., СЕГ.ВР., 3Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., СЕГ.ВР., 3Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., СЕГ.ВР., 3Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., СЕГ.ВР., 3Л., МН.Ч.}}}


Минало свършено време (аорист)

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице {{{ПР.НАКЛ., МИН.СВ.ВР., 1Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.СВ.ВР., 1Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.СВ.ВР., 1Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.СВ.ВР., 1Л., МН.Ч.}}}
2 лице {{{ПР.НАКЛ., МИН.СВ.ВР., 2Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.СВ.ВР., 2Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.СВ.ВР., 2Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.СВ.ВР., 2Л., МН.Ч.}}}
3 лице {{{ПР.НАКЛ., МИН.СВ.ВР., 3Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.СВ.ВР., 3Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.СВ.ВР., 3Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.СВ.ВР., 3Л., МН.Ч.}}}


Минало несвършено време (имперфект)

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект)

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице {{{ПР.НАКЛ., МИН.НЕОПР.ВР., 1Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.НЕОПР.ВР., 1Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.НЕОПР.ВР., 1Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.НЕОПР.ВР., 1Л., МН.Ч.}}}
2 лице {{{ПР.НАКЛ., МИН.НЕОПР.ВР., 2Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.НЕОПР.ВР., 2Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.НЕОПР.ВР., 2Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.НЕОПР.ВР., 2Л., МН.Ч.}}}
3 лице {{{ПР.НАКЛ., МИН.НЕОПР.ВР., 3Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.НЕОПР.ВР., 3Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.НЕОПР.ВР., 3Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., МИН.НЕОПР.ВР., 3Л., МН.Ч.}}}


Минало предварително време (плусквамперфект)

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ВР., 1Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ВР., 1Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ВР., 1Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ВР., 1Л., МН.Ч.}}}
2 лице {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ВР., 2Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ВР., 2Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ВР., 2Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ВР., 2Л., МН.Ч.}}}
3 лице {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ВР., 3Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ВР., 3Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ВР., 3Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ВР., 3Л., МН.Ч.}}}


Бъдеще предварително време

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ПРЕД.ВР., 1Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ПРЕД.ВР., 1Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ПРЕД.ВР., 1Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ПРЕД.ВР., 1Л., МН.Ч.}}}
2 лице {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ПРЕД.ВР., 2Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ПРЕД.ВР., 2Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ПРЕД.ВР., 2Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ПРЕД.ВР., 2Л., МН.Ч.}}}
3 лице {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ПРЕД.ВР., 3Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ПРЕД.ВР., 3Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ПРЕД.ВР., 3Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{ПР.НАКЛ., БЪД.ПРЕД.ВР., 3Л., МН.Ч.}}}


Бъдеще време в миналото

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице {{{УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ, 1Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ, 1Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ, 1Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ, 1Л., МН.Ч.}}}
2 лице {{{УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ, 2Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ, 2Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ, 2Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ, 2Л., МН.Ч.}}}
3 лице {{{УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ, 3Л., ЕД.Ч., М.Р.}}} {{{УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ, 3Л., ЕД.Ч., Ж.Р.}}} {{{УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ, 3Л., ЕД.Ч., СР.Р.}}} {{{УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ, 3Л., МН.Ч.}}}


Повелително наклонение

единствено число множествено число
{{{ПОВЕЛИТЕЛНО НАКЛОНЕНИЕ, ЕД.Ч.}}} {{{ПОВЕЛИТЕЛНО НАКЛОНЕНИЕ, МН.Ч.}}}


Причастия (отглаголни прилагателни)

Минало страдателно причастие

единствено число мъжки род {{{МИН.СТРАД.ПРИЧ. М.Р.}}}
непълен член {{{МИН.СТРАД.ПРИЧ. М.Р. НЕПЪЛЕН ЧЛЕН}}}
пълен член {{{МИН.СТРАД.ПРИЧ. М.Р. ПЪЛЕН ЧЛЕН}}}
женски род {{{МИН.СТРАД.ПРИЧ. Ж.Р.}}}
членувано {{{МИН.СТРАД.ПРИЧ. Ж.Р. ЧЛЕН}}}
среден род {{{МИН.СТРАД.ПРИЧ. СР.Р.}}}
членувано {{{МИН.СТРАД.ПРИЧ. СР.Р. ЧЛЕН}}}
множествено число {{{МИН.СТРАД.ПРИЧ. МН.Ч.}}}
членувано {{{МИН.СТРАД.ПРИЧ. МН.Ч. ЧЛЕН}}}


Минало свършено деятелно причастие

единствено число мъжки род {{{МИН.ДЕЯТ.СВ.ПРИЧ. М.Р.}}}
непълен член {{{МИН.ДЕЯТ.СВ.ПРИЧ. М.Р. НЕПЪЛЕН ЧЛЕН}}}
пълен член {{{МИН.ДЕЯТ.СВ.ПРИЧ. М.Р. ПЪЛЕН ЧЛЕН}}}
женски род {{{МИН.ДЕЯТ.СВ.ПРИЧ. Ж.Р.}}}
членувано {{{МИН.ДЕЯТ.СВ.ПРИЧ. Ж.Р. ЧЛЕН}}}
среден род {{{МИН.ДЕЯТ.СВ.ПРИЧ. СР.Р.}}}
членувано {{{МИН.ДЕЯТ.СВ.ПРИЧ. СР.Р. ЧЛЕН}}}
множествено число {{{МИН.ДЕЯТ.СВ.ПРИЧ. МН.Ч.}}}
членувано {{{МИН.ДЕЯТ.СВ.ПРИЧ. МН.Ч. ЧЛЕН}}}


Минало несвършено деятелно причастие

единствено число мъжки род {{{МИН.ДЕЯТ.НЕСВ.ПРИЧ. М.Р.}}}
непълен член {{{МИН.ДЕЯТ.НЕСВ.ПРИЧ. М.Р. НЕПЪЛЕН ЧЛЕН}}}
пълен член {{{МИН.ДЕЯТ.НЕСВ.ПРИЧ. М.Р. ПЪЛЕН ЧЛЕН}}}
женски род {{{МИН.ДЕЯТ.НЕСВ.ПРИЧ. Ж.Р.}}}
членувано {{{МИН.ДЕЯТ.НЕСВ.ПРИЧ. Ж.Р. ЧЛЕН}}}
среден род {{{МИН.ДЕЯТ.НЕСВ.ПРИЧ. СР.Р.}}}
членувано {{{МИН.ДЕЯТ.НЕСВ.ПРИЧ. СР.Р. ЧЛЕН}}}
множествено число {{{МИН.ДЕЯТ.НЕСВ.ПРИЧ. МН.Ч.}}}
членувано {{{МИН.ДЕЯТ.НЕСВ.ПРИЧ. МН.Ч. ЧЛЕН}}}


Сегашно деятелно причастие

единствено число мъжки род {{{СЕГ.ДЕЯТ.ПРИЧ. М.Р.}}}
непълен член {{{СЕГ.ДЕЯТ.ПРИЧ. М.Р. НЕПЪЛЕН ЧЛЕН}}}
пълен член {{{СЕГ.ДЕЯТ.ПРИЧ. М.Р. ПЪЛЕН ЧЛЕН}}}
женски род {{{СЕГ.ДЕЯТ.ПРИЧ. Ж.Р.}}}
членувано {{{СЕГ.ДЕЯТ.ПРИЧ. Ж.Р. ЧЛЕН}}}
среден род {{{СЕГ.ДЕЯТ.ПРИЧ. СР.Р.}}}
членувано {{{СЕГ.ДЕЯТ.ПРИЧ. СР.Р. ЧЛЕН}}}
множествено число {{{СЕГ.ДЕЯТ.ПРИЧ. МН.Ч.}}}
членувано {{{СЕГ.ДЕЯТ.ПРИЧ. МН.Ч. ЧЛЕН}}}


Деепричастие (отглаголно наречие)

{{{ДЕЕПРИЧАСТИЕ}}}