Уикиречник:Български/Типови таблици/Числителни имена

Словоформитип 131 *
основна форма един
м.р., ед.ч. един
м.р., ед.ч., непълен член единия
м.р., ед.ч., пълен член единият
ж.р., ед.ч. една
ж.р., ед.ч., членувано едната
ср.р., ед.ч. едно
ср.р., ед.ч., членувано едното
мн.ч. едни
мн.ч., членувано едните
бройна форма
м.р., мн.ч.
м.р., мн.ч., членувано
ж.р., мн.ч.
ж.р., мн.ч., членувано
ср.р., мн.ч.
ср.р., мн.ч., членувано
мъжколична форма
мъжколична форма, членувано
приблизителен брой
приблизителен брой, членувано
Словоформитип 132 *
основна форма два
м.р., ед.ч.
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
ж.р., ед.ч.
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч.
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч.
мн.ч., членувано
бройна форма
м.р., мн.ч. два
м.р., мн.ч., членувано двата
ж.р., мн.ч. две
ж.р., мн.ч., членувано двете
ср.р., мн.ч. две
ср.р., мн.ч., членувано двете
мъжколична форма двама
мъжколична форма, членувано двамата
приблизителен брой
приблизителен брой, членувано
Словоформитип 133 *
основна форма три
м.р., ед.ч.
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
ж.р., ед.ч.
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч.
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч.
мн.ч., членувано
бройна форма
м.р., мн.ч. три
м.р., мн.ч., членувано трите
ж.р., мн.ч. три
ж.р., мн.ч., членувано трите
ср.р., мн.ч. три
ср.р., мн.ч., членувано трите
мъжколична форма трима
мъжколична форма, членувано тримата
приблизителен брой
приблизителен брой, членувано
Словоформитип 134 *
основна форма пет
м.р., ед.ч.
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
ж.р., ед.ч.
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч.
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч.
мн.ч., членувано
бройна форма
м.р., мн.ч. пет
м.р., мн.ч., членувано петте
ж.р., мн.ч. пет
ж.р., мн.ч., членувано петте
ср.р., мн.ч. пет
ср.р., мн.ч., членувано петте
мъжколична форма петима
мъжколична форма, членувано петимата
приблизителен брой
приблизителен брой, членувано
Словоформитип 134a *
основна форма десет
м.р., ед.ч.
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
ж.р., ед.ч.
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч.
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч.
мн.ч., членувано
бройна форма
м.р., мн.ч. десет
м.р., мн.ч., членувано десетте
ж.р., мн.ч. десет
ж.р., мн.ч., членувано десетте
ср.р., мн.ч. десет
ср.р., мн.ч., членувано десетте
мъжколична форма десетима
мъжколична форма, членувано десетимата
приблизителен брой десетина
приблизителен брой, членувано десетината
Словоформитип 135 *
основна форма седем
м.р., ед.ч.
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
ж.р., ед.ч.
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч.
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч.
мн.ч., членувано
бройна форма
м.р., мн.ч. седем
м.р., мн.ч., членувано седемте
ж.р., мн.ч. седем
ж.р., мн.ч., членувано седемте
ср.р., мн.ч. седем
ср.р., мн.ч., членувано седемте
мъжколична форма седмина
мъжколична форма, членувано седмината
приблизителен брой
приблизителен брой, членувано
Словоформитип 136 *
основна форма сто
м.р., ед.ч.
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
ж.р., ед.ч.
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч.
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч.
мн.ч., членувано
бройна форма
м.р., мн.ч. сто
м.р., мн.ч., членувано стоте
ж.р., мн.ч. сто
ж.р., мн.ч., членувано стоте
ср.р., мн.ч. сто
ср.р., мн.ч., членувано стоте
мъжколична форма
мъжколична форма, членувано
приблизителен брой стотина
приблизителен брой, членувано стотината
Словоформитип 137 *
основна форма четиристотин
м.р., ед.ч.
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
ж.р., ед.ч.
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч.
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч.
мн.ч., членувано
бройна форма
м.р., мн.ч. четиристотин
м.р., мн.ч., членувано четиристотинте
ж.р., мн.ч. четиристотин
ж.р., мн.ч., членувано четиристотинте
ср.р., мн.ч. четиристотин
ср.р., мн.ч., членувано четиристотинте
мъжколична форма
мъжколична форма, членувано
приблизителен брой четиристотина
приблизителен брой, членувано четиристотината
Словоформитип 137a *
основна форма мнозина
м.р., ед.ч.
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
ж.р., ед.ч.
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч.
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч.
мн.ч., членувано
бройна форма
м.р., мн.ч.
м.р., мн.ч., членувано
ж.р., мн.ч.
ж.р., мн.ч., членувано
ср.р., мн.ч.
ср.р., мн.ч., членувано
мъжколична форма
мъжколична форма, членувано
приблизителен брой мнозина
приблизителен брой, членувано мнозината
Словоформитип 138 *
основна форма хиляда
м.р., ед.ч.
м.р., ед.ч., непълен член
м.р., ед.ч., пълен член
ж.р., ед.ч. хиляда
ж.р., ед.ч., членувано хилядата
ср.р., ед.ч.
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч. хиляди
мн.ч., членувано хилядите
бройна форма хиляди
м.р., мн.ч. хиляда
м.р., мн.ч., членувано хилядата
ж.р., мн.ч. хиляда
ж.р., мн.ч., членувано хилядата
ср.р., мн.ч. хиляда
ср.р., мн.ч., членувано хилядата
мъжколична форма
мъжколична форма, членувано
приблизителен брой
приблизителен брой, членувано
Словоформитип 139 *
основна форма милион
м.р., ед.ч. милион
м.р., ед.ч., непълен член милиона
м.р., ед.ч., пълен член милионът
ж.р., ед.ч.
ж.р., ед.ч., членувано
ср.р., ед.ч.
ср.р., ед.ч., членувано
мн.ч. милиони
мн.ч., членувано милионите
бройна форма милиона
м.р., мн.ч. милион
м.р., мн.ч., членувано милиона
ж.р., мн.ч. милион
ж.р., мн.ч., членувано милиона
ср.р., мн.ч. милион
ср.р., мн.ч., членувано милиона
мъжколична форма
мъжколична форма, членувано
приблизителен брой
приблизителен брой, членувано


Словоформитип 140 *
основна форма пръв
м.р., ед.ч. пръв, първи
м.р., ед.ч., непълен член първия
м.р., ед.ч., пълен член първият
ж.р., ед.ч. първа
ж.р., ед.ч., членувано първата
ср.р., ед.ч. първо
ср.р., ед.ч., членувано първото
мн.ч. първи
мн.ч., членувано първите
Словоформитип 141 *
основна форма втори
м.р., ед.ч. втори
м.р., ед.ч., непълен член втория
м.р., ед.ч., пълен член вторият
ж.р., ед.ч. втора
ж.р., ед.ч., членувано втората
ср.р., ед.ч. второ
ср.р., ед.ч., членувано второто
мн.ч. втори
мн.ч., членувано вторите