Словоформи
основна форма рядък рязък
м.р., ед.ч. рядък рязък
м.р., ед.ч., непълен член редкия резкия
м.р., ед.ч., пълен член редкият резкият
ж.р., ед.ч. рядка рязка
ж.р., ед.ч., членувано рядката рязката
ср.р., ед.ч. рядко рязко
ср.р., ед.ч., членувано рядкото рязкото
мн.ч. редки резки
мн.ч., членувано редките резките
разширена форма редки резки


нерядъкнерязък

рядъкрязък