Словоформи
основна форма време
ед.ч. време
ед.ч., членувано времето
мн.ч. времена
мн.ч., членувано времената


аниме

бреме

време

знаме

име

племеполувремепрезиме

семестреме