Словоформи
основна форма тяло желязо лято мляко
ед.ч. тяло желязо лято мляко
ед.ч., членувано тялото желязото лятото млякото
мн.ч. тела железа лета млека
мн.ч., членувано телата железата летата млеката


антитяло

желязо

лято

мляко

противотяло

тяло