Словоформи
основна форма паса внеса
сег.вр., 1л., ед.ч. паса внеса
сег.вр., 2л., ед.ч. пасеш внесеш
сег.вр., 3л., ед.ч. пасе внесе
сег.вр., 1л., мн.ч. пасем внесем
сег.вр., 2л., мн.ч. пасете внесете
сег.вр., 3л., мн.ч. пасат внесат
мин.св.вр., 1л., ед.ч. пасох внесох
мин.св.вр., 2л., ед.ч. пасе внесе
мин.св.вр., 3л., ед.ч. пасе внесе
мин.св.вр., 1л., мн.ч. пасохме внесохме
мин.св.вр., 2л., мн.ч. пасохте внесохте
мин.св.вр., 3л., мн.ч. пасоха внесоха
мин.несв.вр., 1л., ед.ч. пасях внесях
мин.несв.вр., 2л., ед.ч. пасеше внесеше
мин.несв.вр., 3л., ед.ч. пасеше внесеше
мин.несв.вр., 1л., мн.ч. пасяхме внесяхме
мин.несв.вр., 2л., мн.ч. пасяхте внесяхте
мин.несв.вр., 3л., мн.ч. пасяха внесяха
повелително наклонение, ед.ч. паси внеси
повелително наклонение, мн.ч. пасете внесете
мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р. пасъл внесъл
мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член паслия внеслия
мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член паслият внеслият
мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р. пасла внесла
мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано паслата внеслата
мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р. пасло внесло
мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано паслото внеслото
мин.деят.св.прич., мн.ч. пасли внесли
мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано паслите внеслите
мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р. пасял внесял
мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член пасялия внесялия
мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член пасялият внесялият
мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р. пасяла внесяла
мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано пасялата внесялата
мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р. пасяло внесяло
мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано пасялото внесялото
мин.деят.несв.прич., мн.ч. пасели внесели
мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано паселите внеселите
мин.страд.прич., ед.ч., м.р. пасен внесен
мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член пасения внесения
мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член пасеният внесеният
мин.страд.прич., ед.ч., ж.р. пасена внесена
мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано пасената внесената
мин.страд.прич., ед.ч., ср.р. пасено внесено
мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано пасеното внесеното
мин.страд.прич., мн.ч. пасени внесени
мин.страд.прич., мн.ч., членувано пасените внесените
сег.деят.прич., ед.ч., м.р. пасящ внесящ
сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член пасящия внесящия
сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член пасящият внесящият
сег.деят.прич., ед.ч., ж.р. пасяща внесяща
сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано пасящата внесящата
сег.деят.прич., ед.ч., ср.р. пасящо внесящо
сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано пасящото внесящото
сег.деят.прич., мн.ч. пасящи внесящи
сег.деят.прич., мн.ч., членувано пасящите внесящите
деепричастие пасейки внесейки
бъд.вр., 1л., ед.ч. ще паса
бъд.вр., 2л., ед.ч. ще пасеш
бъд.вр., 3л., ед.ч. ще пасе
бъд.вр., 1л., мн.ч. ще пасем
бъд.вр., 2л., мн.ч. ще пасете
бъд.вр., 3л., мн.ч. ще пасат
мин.неопр.вр., 1л., ед.ч. пасъл съм
мин.неопр.вр., 2л., ед.ч. пасъл си
мин.неопр.вр., 3л., ед.ч. пасъл е
мин.неопр.вр., 1л., мн.ч. пасли сме
мин.неопр.вр., 2л., мн.ч. пасли сте
мин.неопр.вр., 3л., мн.ч. пасли са
мин.пред.вр., 1л., ед.ч. бях пасъл
мин.пред.вр., 2л., ед.ч. беше пасъл
мин.пред.вр., 3л., ед.ч. беше пасъл
мин.пред.вр., 1л., мн.ч. бяхме пасли
мин.пред.вр., 2л., мн.ч. бяхте пасли
мин.пред.вр., 3л., мн.ч. бяха пасли
бъд.пред.вр., 1л., ед.ч. ще съм пасъл
бъд.пред.вр., 2л., ед.ч. ще си пасъл
бъд.пред.вр., 3л., ед.ч. ще е пасъл
бъд.пред.вр., 1л., мн.ч. ще сме пасли
бъд.пред.вр., 2л., мн.ч. ще сте пасли
бъд.пред.вр., 3л., мн.ч. ще са пасли
бъд.вр. в мин., 1л., ед.ч. щях да съм паса
бъд.вр. в мин., 2л., ед.ч. щеше да си пасеш
бъд.вр. в мин., 3л., ед.ч. щеше да е пасе
бъд.вр. в мин., 1л., мн.ч. щяхме да сме пасем
бъд.вр. в мин., 2л., мн.ч. щяхте да сте пасете
бъд.вр. в мин., 3л., мн.ч. щяха да са пасат
бъд.пред.вр. в мин., 1л., ед.ч. щях да съм пасъл
бъд.пред.вр. в мин., 2л., ед.ч. щеше да си пасъл
бъд.пред.вр. в мин., 3л., ед.ч. щеше да е пасъл
бъд.пред.вр. в мин., 1л., мн.ч. щяхме да сме пасли
бъд.пред.вр. в мин., 2л., мн.ч. щяхте да сте пасли
бъд.пред.вр. в мин., 3л., мн.ч. щяха да са пасли
условно наклонение, 1л., ед.ч. бих пасъл
условно наклонение, 2л., ед.ч. би пасъл
условно наклонение, 3л., ед.ч. би пасъл
условно наклонение, 1л., мн.ч. бихме пасли
условно наклонение, 2л., мн.ч. бихте пасли
условно наклонение, 3л., мн.ч. биха пасли
пр.накл., сег.вр., 1л., ед.ч. пасял съм
пр.накл., сег.вр., 2л., ед.ч. пасял си
пр.накл., сег.вр., 3л., ед.ч. пасял
пр.накл., сег.вр., 1л., мн.ч. пасели сме
пр.накл., сег.вр., 2л., мн.ч. пасели сте
пр.накл., сег.вр., 3л., мн.ч. пасели
пр.накл., мин.несв.вр., 1л., ед.ч. пасял съм
пр.накл., мин.несв.вр., 2л., ед.ч. пасял си
пр.накл., мин.несв.вр., 3л., ед.ч. пасял
пр.накл., мин.несв.вр., 1л., мн.ч. пасели сме
пр.накл., мин.несв.вр., 2л., мн.ч. пасели сте
пр.накл., мин.несв.вр., 3л., мн.ч. пасели
пр.накл., мин.св.вр., 1л., ед.ч. пасъл съм
пр.накл., мин.св.вр., 2л., ед.ч. пасъл си
пр.накл., мин.св.вр., 3л., ед.ч. пасъл
пр.накл., мин.св.вр., 1л., мн.ч. пасли сме
пр.накл., мин.св.вр., 2л., мн.ч. пасли сте
пр.накл., мин.св.вр., 3л., мн.ч. пасли
пр.накл., мин.неопр.вр., 1л., ед.ч. бил съм пасъл
пр.накл., мин.неопр.вр., 2л., ед.ч. бил си пасъл
пр.накл., мин.неопр.вр., 3л., ед.ч. бил пасъл
пр.накл., мин.неопр.вр., 1л., мн.ч. били сме пасли
пр.накл., мин.неопр.вр., 2л., мн.ч. били сте пасли
пр.накл., мин.неопр.вр., 3л., мн.ч. били пасли
пр.накл., мин.пред.вр., 1л., ед.ч. бил съм пасъл
пр.накл., мин.пред.вр., 2л., ед.ч. бил си пасъл
пр.накл., мин.пред.вр., 3л., ед.ч. бил пасъл
пр.накл., мин.пред.вр., 1л., мн.ч. били сме пасли
пр.накл., мин.пред.вр., 2л., мн.ч. били сте пасли
пр.накл., мин.пред.вр., 3л., мн.ч. били пасли
пр.накл., бъд.вр., 1л., ед.ч. щял съм да паса
пр.накл., бъд.вр., 2л., ед.ч. щял си да пасеш
пр.накл., бъд.вр., 3л., ед.ч. щял да пасе
пр.накл., бъд.вр., 1л., мн.ч. щели сме да пасем
пр.накл., бъд.вр., 2л., мн.ч. щели сте да пасете
пр.накл., бъд.вр., 3л., мн.ч. щели да пасат
пр.накл., бъд.вр. в мин., 1л., ед.ч. щял съм да паса
пр.накл., бъд.вр. в мин., 2л., ед.ч. щял си да пасеш
пр.накл., бъд.вр. в мин., 3л., ед.ч. щял да пасе
пр.накл., бъд.вр. в мин., 1л., мн.ч. щели сме да пасем
пр.накл., бъд.вр. в мин., 2л., мн.ч. щели сте да пасете
пр.накл., бъд.вр. в мин., 3л., мн.ч. щели да пасат
пр.накл., бъд.пред.вр., 1л., ед.ч. шял съм да съм пасъл
пр.накл., бъд.пред.вр., 2л., ед.ч. щял си да си пасъл
пр.накл., бъд.пред.вр., 3л., ед.ч. щял да е пасъл
пр.накл., бъд.пред.вр., 1л., мн.ч. щели сме да сме пасли
пр.накл., бъд.пред.вр., 2л., мн.ч. щели сте да сте пасли
пр.накл., бъд.пред.вр., 3л., мн.ч. щели да са пасли
пр.накл., бъд.пред.вр. в мин., 1л., ед.ч. шял съм да съм пасъл
пр.накл., бъд.пред.вр. в мин., 2л., ед.ч. щял си да си пасъл
пр.накл., бъд.пред.вр. в мин., 3л., ед.ч. щял да е пасъл
пр.накл., бъд.пред.вр. в мин., 1л., мн.ч. щели сме да сме пасли
пр.накл., бъд.пред.вр. в мин., 2л., мн.ч. щели сте да сте пасли
пр.накл., бъд.пред.вр. в мин., 3л., мн.ч. щели да са пасли
възвр.страд. форма, 1л., ед.ч. паса се
възвр.страд. форма, 2л., ед.ч. пасеш се
възвр.страд. форма, 3л., ед.ч. пасе се
възвр.страд. форма, 1л., мн.ч. пасем се
възвр.страд. форма, 2л., мн.ч. пасете се
възвр.страд. форма, 3л., мн.ч. пасат се
пр.страд. форма, 1л., ед.ч. пасен съм
пр.страд. форма, 2л., ед.ч. пасен си
пр.страд. форма, 3л., ед.ч., м.р. пасен е
пр.страд. форма, 3л., ед.ч., ж.р. пасена е
пр.страд. форма, 3л., ед.ч., ср.р. пасено е
пр.страд. форма, 1л., мн.ч. пасени сме
пр.страд. форма, 2л., мн.ч. пасени сте
пр.страд. форма, 3л., мн.ч. пасени са

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

внесавтресавъзнеса

донесадопринеса

занесазапасазатреса

изнесаизпаса

надвнесанадонесананесанапаса

опасаотнеса

пасаподнесапоизнесапонесапоопасапопасапотресапревъзнесапренесапрепасапривнесапринесапроизнесапронеса

разнесаразпасаразтреса

снеса

треса

унеса