Уикиречник:Български/Словоформи/Числителни имена

Всяка препратка на тази страница води към съответната таблица със словоформи.

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

втори

двадвадесетдвадесетидванадесетдванадесетидвестадеветдеветдесетдеветдесетидеветидеветнадесетдеветнадесетидеветстотиндесетдесети

единединадесетединадесети

малцинамилиардмилионмнозина

неколцинанула

осемосемдесетосемдесетиосемнадесетосемнадесетиосемстотиносми

петпетдесетпетдесетипетипетнадесетпетнадесетипетстотинпръв

седемседемдесетседемдесетиседемнадесетседемнадесетиседемстотинседмисто

третитритридесеттридесетитрилионтринадесеттринадесетитриста

хиляда

четвъртичетиричетиридесетчетиридесетичетиринадесетчетиринадесетичетиристотин

шестшестдесетшестдесетишестишестнадесетшестнадесетишестстотин