Уикиречник:Български/Словоформи/Местоимения

Всяка препратка на тази страница води към съответната таблица със словоформи.

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

аз

вашвиевсекивсичкиявсякакъввсякой

инакъв

какъвкакъвтокойкойтоколкав

мой

нашнеговнеиннечийниеникакъвникойничийнякакъвнякой

онакъвонзионя

свой

такъвтвойтетехентитотозитойтолкавтоятя

чийчийто