Уикиречник:Български/Всички словоформи

Съкращение:
У:БВС

Това е списък на голяма част от словоформите в българския език. При генерирането им е ползвана информация от проекта БГ Офис, авторски права © 2000–2004 Радостин Раднев.

аба — адаптирания адаптираният — акционния
акционният — англофобът ангорска — аргументираностите
аргументираността — атестиращи атестиращите — бактериоложки
бактериоложките — бацилоносителки бацилоносителките — безначалното
безног — безчинството безчинствува — биоплазмено
биоплазменото — бледата бледен — боготворена
боготворената — боцвала боцвалата — брулех
брулеха — бурната бурни — бъхтехме
бъхтехте — варосайте варосал — вдървяване
вдървяването — вестяване вестяването — видоизменявайки
видоизменявайте — витаеше витаещ — владеело
владеелото — вметнах вметнаха — вонени
вонените — вретенявало вретенявалото — всмуквай
всмуквайки — втъкаваща втъкаващата — възварявала
възварявалата — възкачилия възкачилият — възпламенените
възпламенения — възхваляване възхваляването — въшлясвайки
въшлясвайте — гейм гейма — глашатаят
гледа — годинката годинки — гравиращо
гравиращото — грижливия грижливият — гушавия
гушавият — дактилоскопична дактилоскопичната — двуфокусният
двуфокусно — действуват действувате — денивелиращият
денивелиращо — децентрализациите децентрализация — дипломатични
дипломатичните — доброволческия доброволческият — догонели
догонелите — доизпълвало доизпълвалото — долееха
долеехме — донкихотовска донкихотовската — доплащаният
доплащанията — доредяха доредяхме — дострашаване
дострашаването — доумявахте доумяваш — древностите
древността — думкайки думкайте — дъртелият
дъртени — еднопотребителска еднопотребителската — експортирай
експортирайки — емпиричното ему — ефектив
ефектива — живецът живея — забавляващите
забавляващия — забравещото забрави — заварете
заварех — заврънкало заврънкалото — заглушаваното
заглушават — загрозилата загрозили — задница
задницата — задърпвай задърпвайки — зазяпваното
зазяпват — закимал закимала — закопняхте
закопча — закусеният закусено — залепвахте
залепваш — залязват залязвате — замлъкващото
замлъкна — замятал замятала — заотстъпвали
заотстъпвалите — запичаме запичан — запокитеща
запокитещата — запридащо запридащото — запъшкало
запъшкалото — заринеха заринехме — заседналостите
заседналостта — заслушва заслушвай — застрелвала
застрелвалата — затвърждавалите затвърждавалия — затрисайки
затрисайте — затънато затънатото — захилвани
захилваните — заченатото заченах — зашлевящият
зашлевящо — здрави здравина — злосторничете
злосторничех — зято зятото — избледняваш
избледняваше — избухтявате избухтявах — извикван
извиквана — извършещите извършещия — изгребвах
изгребваха — издишвалия издишвалият — издяволял
издяволяла — изкапвани изкапваните — изконсумирани
изконсумираните — изкушавалия изкушавалият — изличен
изличена — измесвалата измесвали — измърсилия
измърсилият — изнудените изнудения — изпасвахме
изпасвахте — изплесквалата изплесквали — изпокъсащо
изпокъсащото — изпояждащо изпояждащото — изпръхнато
изпръхнатото — изработя изработят — изроените
изроения — изскочещия изскочещият — изсумтяваща
изсумтяващата — изтребело изтребелото — изтърбушваща
изтърбушващата — изхайманявам изхайманяваме — изцапалият
изцапало — изчовърквайте изчовърквал — имение
имението — инквизирана инквизираната — интригантствуващите
интригантствуващия — каденето кадени — камфоровите
камфоровия — караулящата караулящи — катеричо
катеричото — кеширалите кеширалия — клавикулите
клавир — клокочещи клокочещите — кокаините
кокаинов — комбинирай комбинирайки — конкурират
конкурирате — конфигурираше конфигуриращ — кормуващото
кормчии — краставяната краставяния — крояча
крояческа — кумувана кумуваната — къркорейки
къркорел — ламтеното ламтете — ленивец
ленивеца — лингвистки лингвистките — ломели
ломелите — лъченията лъчено — маймунилият
маймунило — маргаритът маргинал — машинна
машинната — местоименния местоименният — милелият
милени — митологичният митологично — модем
модема — мотика мотиката — мучеше
мучи — мъхеста мъхестата — наблюдателките
наблюдателна — наваксвало наваксвалото — навреждахте
навреждаш — нагниелите нагниелия — нагрубеният
нагрубено — надвръщащите надвръщащия — надмогни
надморска — надребняваното надребняват — надървялият
надървяло — назорел назорела — накатранящия
накатранящият — накокошинелия накокошинелият — налапваха
налапвахме — намаление намалението — намусваше
намусващ — напалвах напалваха — наплашехте
наплашеше — напрегнала напрегналата — напъхащото
напъхва — нарушавайте нарушавал — наситняван
наситнявана — насолялата насолялия — насукващата
насукващи — натоварвалия натоварвалият — натъкмилият
натъкмило — нахлупен нахлупена — начешеш
начешеше — небезинтересни небезинтересните — недамгосана
недамгосаната — неекспедитивно неекспедитивното — неизкоренимо
неизкоренимото — немеело немеелото — неоженена
неоженената — неповърхностни неповърхностните — непресечния
непресечният — неразкрасеният неразкрасено — неспецифичната
неспецифични — неуморни неуморните — никнатия
никнатият — нуждалите нуждалия — обединителя
обединителят — обезмитях обезмитяха — обезчестила
обезчестилата — обкичвано обкичваното — облягай
облягайки — обособявалото обособявам — обследвайте
обследвал — общославянският общославянско — овършаващ
овършаваща — ограничещият ограничещо — одъртеещите
одъртеещия — оземлявало оземлявалото — окачествялия
окачествялият — окраставееха окраставеехме — олекнали
олекналите — омекотяваше омекотяващ — опаковащи
опаковащите — опишел опишела — оползотворях
оползотворяха — опросятият опросято — орахатявам
орахатяваме — осапуняван осапунявана — осиромашеелият
осиромашеело — основателна основателната — осявах
осяваха — отвличаше отвличащ — отдирали
отдиралите — отключвала отключвалата — отлепилите
отлепилия — отмъквахме отмъквахте — отправещото
отправи — отритвайте отритвал — отстина
отстинал — отхлупилата отхлупили — отърсения
отърсеният — оцелеете оцелеех — павирана
павираната — паразитствалото паразитствам — патеното
патент — перни перо — пикираща
пикиращата — пиянстващото пиянство — пленяваната
пленяване — плюшените плюшения — поболеехте
поболееш — повикащата повикащи — погаждаха
погаждахме — погрознеещите погрознеещия — подвизавана
подвизаваната — подзелото подзема — подкрепващата
подкрепващи — подмивания подмиваният — подочуващата
подочуващи — подпътвах подпътваха — подръпване
подръпването — подсторващите подсторващия — подчиняващите
подчиняващия — позабавещият позабавещо — позакашлянето
позакашляни — позарастващият позарастващо — поздравява
поздравявай — поизкърпвали поизкърпвалите — поизоставаният
поизоставанията — поизтъркалото поизтъркам — поколебавал
поколебавала — полевъдно полевъдното — полуграмотното
полуда — полъгваха полъгвахме — помирисвало
помирисвалото — понабавят понабавяте — понадвесвала
понадвесвалата — понамазваха понамазвахме — понапредем
понапреден — понаучават понаучавате — пообличащото
пооблякла — поокалваха поокалвахме — пооплескван
пооплесквана — поотвееха поотвеехме — поотпилия
поотпилият — попазещ попазеща — поправям
поправяме — попридръпваният попридръпванията — поразведрявания
поразведряваният — поразмествалото поразмествам — поразящия
поразящият — порядъчността порядъчното — посивяващите
посивяващия — посместеше посместещ — постарани
постараните — потвърдявало потвърдявалото — потръгвате
потръгвах — поумняващи поумняващите — похищавана
похищаваната — почукващия почукващият — правосъдно
правосъдното — пребоядисвана пребоядисваната — превръщащия
превръщащият — преграждат преграждате — предвождания
предвожданият — предпочитащата предпочитащи — предявелите
предявен — презрявана презряваната — прекласираха
прекласирахме — прелъгвайки прелъгвайте — премляснелата
премляснели — преобуеш преобуеше — препита
препитава — препродавате препродавах — преровелото
преровен — преснехме преснехте — пресушаването
пресушавани — претълкулвана претълкулваната — прехванехте
прехванеш — прибавещи прибавещите — пригаждат
пригаждате — приемели приемелите — приковяща
приковящата — примажехте примажеш — принуждавахме
принуждавахте — припомнещи припомнещите — прислужванията
прислужвано — присъствахте присъстваш — притърчеха
притърчехме — пришпореното пришпорете — провесвана
провесваната — прогнития прогнитият — прожектиралия
прожектиралият — прокобещите прокобещия — промишлявано
промишляваното — пропукаща пропукащата — просипвано
просипваното — простъпващ простъпваща — проточвай
проточвайки — прочитат прочитате — психоанализи
психоанализите — пухтящия пухтящият — пъстрилата
пъстрили — радиотерапия радиотерапията — разбъбрехме
разбъбрехте — развлекателният развлекателно — разглеждалия
разглеждалият — разгърдехме разгърдехте — раздърдорели
раздърдорелите — разкачвалия разкачвалият — разкритата
разкрити — разлудуваният разлудуванията — размисляна
размисляната — разоръжава разоръжавай — разплакваше
разплакващ — разпределя разпределяй — разреваваща
разреваващата — разсичат разсичате — разтваряли
разтварялите — разтрошиш разтръбейки — разфучават
разфучавате — разчертаваната разчертаване — разярилата
разярили — реверсиращите реверсиращия — реквизиция
реквизицията — ретуширащите ретуширащия — роботизиралия
роботизиралият — рукнеше рукни — ръчнахте
ръчне — самозванецо самозванецът — самоопрашен
самоопрашена — сандаловия сандаловият — сбърчваната
сбърчване — свещенодействуванията свещенодействувано — свързахме
свързахте — сгрявала сгрявалата — северна
северната — сериозностите сериозността — синя
синял — скимвай скимвайки — скосявайки
скосявайте — скършването скършвани — сливенска
сливенската — смачкването смачквани — смрачавало
смрачавалото — снасям снасяме — софийско
софийското — спипвана спипваната — сполетяванията
сполетявано — спринтирам спринтираме — сривана
сриваната — статистичката статистички — стоенето
стоения — стресни стресов — стъкменият
стъкмено — суперлативите суперлативът — счупещата
счупещи — съгрешавало съгрешавалото — съкровеният
съкровено — сърбиш сърбохърватска — съучастничаха
съучастничахме — тампона тампони — телепортирала
телепортиралата — течна течната — топлопроводимост
топлопроводимости — трапчивия трапчивият — трислойното
трисричен — тръквал тръквала — тъдявашна
тъдявашната — тътнаха тътнахме — увещателни
увещателните — угостейки угостели — уедрявалите
уедрявалия — улисания улисаният — умозрителна
умозрителната — уплътняване уплътняването — уронилото
уроним — усредях усредяха — утолила
утолилата — учудващо учудващото — фаянсовият
фаянсово — флопидискът флопиконтролер — фризьорстващи
фризьорстващите — хапещ хапеща — хидролога
хидрологии — хлъзнем хлъзнете — хрусках
хрускаха — цветовите цветовия — циганосващият
циганосващо — чапкънско чапкънското — чертежа
чертежен — чифтосаше чифтосащ — чушкай
чушкайки — шетаните шетания — шосейният
шосейно — щипал щипала — ядосаният
ядосано — ящното