Гръцки

Съществително име, 'Кодове за род: м, ж, ср'

събота


Синоними

Σάββατο