Гръцки

Съществително име, мъжки род

ноември


Синоними

Νοέμβρης