Португалски

 
знамето

Съществително име

Австрия